Christelijke psychosociale therapie

Het Hebreeuwse woord Maayan betekent ‘bron’. De Bron van Leven, Jezus Christus, is de basis waar vanuit Praktijk Maayan werkt. Een kernpunt voor verandering is dat we onszelf kunnen zien zoals Jezus ons ziet.

Gesprekstherapie

Praktijk Maayan biedt je gesprekstherapie om je gedachten, gevoelens, en gedrag te onderzoeken en te ontdekken hoe je daarin kunt veranderen. Het doel is dat je vanuit jouw identiteit en met levensvreugde je leven vormgeeft.

Doelgroep

Praktijk Maayan biedt hulp aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die op een bepaald terrein van hun leven vastgelopen zijn. Daarbij kunnen allerlei gevoelens een rol spelen: zwaarmoedigheid, verslagenheid, machteloosheid, angst, moedeloosheid enzovoorts.

Psychosociaal therapeut Hilde Warning

Ik ben psychosociaal therapeut en onderwijskundige. Eén van de mooie kanten van therapeutische gesprekken is dat ze persoonlijk zijn. Dat biedt de mogelijkheid om in te spelen op jouw specifieke beleving. Jij staat centraal!

Werkwijze

Ik heb een werkwijze ontwikkeld waarbij je in 8 gesprekken inzicht krijgt in belemmerende patronen in je leven en hoe je die kunt veranderen. Ik breng in kaart hoe jij je ontwikkeld en op basis daarvan geef ik de therapie

Vrijblijvend intakegesprek

Ik vind het belangrijk dat jij je prettig voelt bij de manier waarop de therapie vormgegeven wordt. In een vrijblijvend en gratis intakegesprek kunnen we kennismaken en kan ik je vragen beantwoorden.

Neem contact op!

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. Er is geen wachtlijst. Ga naar het contactformulier om je aan te melden voor het intakegesprek of om een vraag te stellen.

Contactformulier

Ervaringen

Dankzij de gesprekken heb ik meer inzicht in mijn leven, met name in wie ik ben, wat bij mij past en waarom sommige gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Het maakt mijn leven ordelijker en rustiger. De gesprekken vond ik verhelderend, professioneel en veilig.

Harmen

Toen ik met een Burn Out thuis kwam te zitten zocht ik iemand die me zou kunnen helpen. En het liefst een christen, want ook over mijn geloof had ik vragen. Met Hilde heb ik fijne gesprekken gehad, voelde ik me veilig om te vertellen wat me dwars zat. Ik begreep ook wel dat het tijd nodig had. Tijdens die gesprekken heeft ze me een kijkje in het verleden laten zien en heb ik inzicht gekregen in wat de invloeden van je kind en jeugd zijn op je verdere leven. Ook heb ik geleerd om cognitief om te gaan met lichamelijke klachten die meer psychisch van aard waren. Hierdoor kreeg ik meer rust in mijn hoofd. Dit proces heeft me goed gedaan.

Magda

De gesprekken met Hilde hebben mij heel erg geholpen. Hilde luisterde heel goed en onthield ook alles wat ik vertelde. Ze wist de belangrijke punten eruit te halen en met mij uit te diepen. Zo werden overtuigingen en patronen die mij terneerdrukten en in de weg stonden zichtbaar. De gebruikte visuele middelen en schema’s werkten voor mij erg verhelderend. Er was ruimte voor wat er op dat moment bij mij speelde, maar Hilde wist ook telkens verbanden te leggen, mij weer terug te brengen naar de kern en te helpen om dingen anders te gaan zien en doen. En dat is gelukt!

Arianne

Praktijk Maayan biedt hulp bij:

• Angsten • Depressie • Een negatief zelfbeeld en onzekerheid • Levens- en geloofsvragen • Pijn en ziekte • Spanningen, stress, overspannenheid en burnout • Relatieproblematiek • Trauma- en rouwverwerking

Doelgroep