Over Maayan

Ma’ayan is een Hebreeuws woord dat ‘bron’ betekent. In de Bijbel staat water vaak symbool voor leven. Als er geen regen valt, is het land dor en doods en kan er niets groeien.

De betekenis van het woord ‘bron’ voor praktijk Ma’ayan is drie-voudig.


Mijn basis

Ten eerste is het mijn intentie als psycho-sociaal therapeut om mijn werk te doen vanuit Jezus, de Bron van leven, van kracht en van wijsheid. In Psalm 87: 7b staat: “Al mijn bronnen zijn in U!” Dat is de basis waarvan uit ik werk.


Putten uit De Bron

Ten tweede is het mijn verlangen dat mijn cliënten uit deze Bron putten. Jezus zegt dat Hij ons leven en overvloed wil geven: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed” (Joh. 10: 10b). 

Jezus wil je leven geven en dan niet alleen in de betekenis dat je hart klopt, maar ook en vooral dat je blijdschap ervaart. Je kunt je opgedroogd voelen; je bent misschien je levenslust kwijt en je hoop. In Jesaja 12:3 staat: “U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.” In het Hebreeuws staat er voor bronnen van het heil Ma’ayan Yeshua! Als je Jezus leert kennen, kan dat wat dor en doods in je is gaan groeien en bloeien.


Een bron worden

Tenslotte mag je ook zelf een bron worden. Je hebt iets te bieden aan de wereld om je heen! In Psalm 84: 6 en 7 staat: “Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen.”  

Met het dal van balsemstruiken wordt waarschijnlijk een heel droog dal bedoeld. De woorden worden in andere bijbelvertalingen ook wel met ‘tranendal’ vertaald. De boodschap in deze tekst is: je kunt je omgeving aanraken, zodat wat dor en doods is om je heen een oord van bronnen wordt! Jezus zegt: 

“Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven” (Joh. 4: 14).  “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”(Joh. 7: 38). Je ervaart dit misschien niet op dit moment, maar het is een belofte, waarnaar je je mag uitstrekken!