Praktijk Ma’ayan is aangesloten bij:

In overeenstemming met de nieuwe wet WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is Praktijk Maayan verbonden aan de geschillencommissie zorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de NFG.

Praktijk Maayan hanteert de meldcode huiselijk geweld.

Informatie over het AVG-beleid van praktijk Maayan en de algemene voorwaarden kun je bij de praktijk opvragen.