Therapievormen

We rijden met paard en wagen over de hei. We rijden over een karrenpad in een uitgesleten spoor. Dan wordt het paard zo gestuurd dat de wielen van de wagen buiten het spoor terecht komen. We schrikken ons wild; we worden heftig heen en weer geschud en even heb ik het gevoel dat de wagen op zijn kant gaat….

 

Ieder mens ontwikkelt in de loop van zijn/haar leven bepaalde patronen: gedachtenpatronen, gevoelspatronen en gedragspatronen. Dit proces begint al vanaf de baarmoeder! Daarbij speelt de persoonlijkheid een grote rol, maar ook de omgeving. Deze omgeving bestaat uit allerlei factoren: gezinssamenstelling, plaats van opgroeien, sociaaleconomische status, autoriteitsfiguren, enzovoorts. De patronen die zo ontstaan zijn ingewikkeld.

Niemand kan zonder patronen leven. Dan zou je bij alles wat je doet moeten nadenken en dat is onmogelijk. Vaak worden de patronen in je leven echter als uitgesleten sporen. Ze kunnen gaan knellen en je groei belemmeren. Wat eerst goed leek te gaan, leidt dan tot bijvoorbeeld depressiviteit of spanningen. Als je vervolgens probeert te veranderen, merk je dat je flink heen en weer geschud wordt. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat je het niet redt en dat je onderuit gaat. Het is heel verleidelijk om weer snel terug te gaan naar het uitgesleten pad, want dat voelt veilig. Veranderen is moeilijk.

Het therapeutisch proces bestaat uit gesprekken. De insteek tijdens de gesprekken is altijd een persoonlijke; jouw verhaal en jouw beleving staan centraal. Tijdens de therapeutische gesprekken nemen we je patronen onder de loep. Ik doe dat door middel van integratieve therapie. Dit houdt in dat ik gebruik maak van verschillende vormen van therapie, namelijk:

  • Transactionele Analyse
  • Gestalttherapie
  • Rationele Emotieve Therapie
  • Cognitieve therapie
  • Beeldcommunicatie