Wat kun je verwachten?

Aanmelding

Je kunt je via de mail of telefonisch aanmelden voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Zie hiervoor mijn contactgegevens. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Ook voor vragen kun je contact met mij opnemen.


Intake

Het intakegesprek duurt een uur en heeft meerdere doelen. Ten eerste is het een kennismaking met elkaar. Ten tweede heb ik een aantal algemene gegevens van jou nodig, maar bovenal ben ik geïnteresseerd in wat er speelt in je leven. Ten derde geef ik informatie over hoe ik werk. En natuurlijk krijg je alle ruimte om vragen te stellen. Na het intakegesprek besluit je of je verder wilt gaan met gesprekken.


Behandelplan

Ik formuleer een hulpvraag en doelen op basis van wat jij aangedragen hebt tijdens het intakegesprek. Jouw verhaal en jouw verlangen staat hierbij centraal. Ik bespreek de hulpvraag en doelen met jou. Samen schaven we ze bij als dat nodig is. Dit resulteert in een behandelplan, wat de basis vormt voor de therapeutische gesprekken.


Therapeutische gesprekken

Dan volgt een fase van therapeutische gesprekken. Tijdens de gesprekken komen zaken uit je verleden, zaken van het hier-en-nu en kijk op de toekomst aan bod. Aan het einde van een gesprek geef ik vaak één of meerdere oefeningen mee. Zo blijf je met de materie bezig tussen twee gesprekken door.

De gesprekken duren een uur en vinden in principe om de week plaats. Dit laatste kan in onderling overleg aangepast worden.

Ik heb een werkwijze ontwikkeld waarbij je in 8 gesprekken inzicht krijgt in belemmerende patronen in je leven en hoe je die kunt veranderen. *

Na het vierde gesprek maak ik een overzicht van de inzichten tot dan toe. Je kunt altijd aangeven hoe je de gesprekken vindt gaan en of de hulpvraag en/of de doelen bijgesteld moeten worden.

* Garanties kan ik echter niet geven: het kan zijn dat je meer dan 8 gesprekken nodig hebt. De kosten voor aanvullende gesprekken zijn niet hoger dan die voor de eerste 8 gesprekken.