Wie ik ben

Laat mij met je onderweg gaan, je leven delen en mee denken, zodat je keuzes kunt maken die helend zijn.

 

Ik ben Hilde Warning-Halma. Ik ben getrouwd met Patrick en we hebben vier kinderen. Van huis uit ben ik onderwijskundige, wat inhoudt dat ik me bezighoud met het ontwikkelen van onderwijs. In 2007 heb ik een cursus bevrijdingspastoraat gevolgd, waarna ik betrokken ben geraakt bij het pastoraat in de kerk waarvan ik lid ben. Ik heb vervolgens de opleiding voor Psychosociaal Therapeut van bureau De Roos gedaan vanuit het verlangen om verder toegerust te worden en therapeute te worden. Ik wil dan ook mijn kennis en vaardigheden inzetten om mensen te laten groeien en bloeien, met als basis een gevoel van eigenwaarde.

Dit laatste, gevoel van eigenwaarde, is een belangrijk thema in mijn leven en werk. Door allerlei gebeurtenissen en boodschappen van anderen kan het gevoel van eigenwaarde ondermijnd worden met gevolgen als: angsten, schuldgevoelens, depressies en zelfbeschadiging. Ik ben ervan overtuigd dat een leven wat daar vrij van is gepaard gaat met een positief zelfbeeld, waarbij ik liever spreek van een bevrijdend zelfbeeld. Daarbij gaat het om het je eigen maken van Gods boodschappen over jou.

Ik zie een therapeutische relatie als een samen op weg gaan, een ontdekkingstocht. Iedereen is uniek en daarom is de weg die we samen gaan ook uniek. Mijn functie in jouw ontdekkingstocht is: luisteren, steunen, vragen stellen en mogelijke richtingen aandragen, zodat jij vindt wat jij nodig hebt om te kunnen groeien.